logo
Follow SEXYLANDWorld

Stay up to date on all events

VAN VIS­SEN EN VAN MENSEN

Sunday, Oct 16 2022 · 12:00 PM - Sunday, Oct 16 2022 · 7:00 PM
👑

Event by SEXYLANDWorld

Sexyland World, Noordwal, Amsterdam, Netherlands

Treed binnen in het aquarium van Sytske van Koeveringe. Zie haar portretten van mensen en vissen, hoor haar afwijzingen en knuffel met de vissen. VAN VIS­SEN EN VAN MENSEN ver­bouwd Sytske de ruimte in Sexy­land tot haar aquar­ium, waarin ze al haar portret­ten (van mensen en van vis­sen) en vis­senknuffels pre­sen­teert, haar vis­sen­verza­mel­ing ex­poseert en haar afwi­jzin­gen laat lezen en horen. Ze nodigt de toeschouwer uit om mee te denken over eventuele ver­ban­den tussen dit werk en als je zin hebt je mag ook een vis beschilderen, maar dat is aan jou ja joe OF FISH AND PEO­PLE – Sytske con­verts Sexy­land into her aquar­ium, where she pre­sents her por­traits (of peo­ple and of fish) and fish hugs, ex­hi­bits her fish col­lec­tion, and makes her re­jec­tions read and heard. She in­vites the viewer to think about pos­si­ble con­nec­tions be­tween this work and if you want you can also paint a fish, but that’s up to you yes you. -- (Text and image) https://www.sexyland.world/

🔥 24 hype score
Attendees
This event is expired.
Hosted by
View page
SEXYLANDWorld
559

hosted

1.6k

followers

SEXYLANDWorld

Restricted access

RSVP to get access to the full event, including photos and activity

This event is expired.
Photos
event image
event image
event image
event image
Activity

What else is happening on BASH
Get the app

BASH copyright and trademark 2023 | Terms & conditions | Privacy | Home