Page logo
Rode Hoed

0

hosted

8

followers

In de Rode Hoed vinden voorlopers van maatschappelijke tendensen een onafhankelijk podium. Aanjagers en hoeders van uiteenlopende ideeën denken hardop na over hoe de maatschappij vorm te geven in een turbulente wereld. Ze delen hun inzichten met een breed en divers publiek, nodigen uit tot gesprek en prikkelen nieuwsgierigheid. Geworteld aan de Amsterdamse gracht, wil de Rode Hoed ook huiskamer zijn voor uiteenlopend publiek en podiumgasten van (ver) daarbuiten. Op het Rode Hoed podium wisselt schurend debat verkennende gesprekken af, altijd in een veilige en constructieve sfeer. Daarmee bouwt Rode Hoed voort op haar verleden als veilige haven: de oudste schuilkerk van Amsterdam bood Remonstranten sinds de 17de eeuw vrijheid van denken en samenkomst. Ook in de 21ste eeuw blijft Rode Hoed, vrij van politiek of religieuze kleur, beschutting bieden aan denkwerk in uitvoering. De programmering biedt ruimte aan wisselende thema’s, nieuwe perspectieven, uiteenlopende paradigma’s en toonaangevende podiumgasten. Op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Onze kleine vaste redactie ontwikkelt eigen formats. Daarnaast nodigen we verfrissende denkers, doeners en partnerorganisaties uit onze programma’s mede vorm te geven. Een bijzondere mix aan voorlopers en gevarieerd publiek – van gedreven activisten en jonge conservatieve denkers tot CEO’s en Russische onderzoeksjournalisten – treft elkaar aan de bar om het gesprek na afloop van de programma’s voort te zetten.

Keizersgracht 102, Keizersgracht 102, 1015 CV Amsterdam, Netherlands

0
That's it

Events will appear here