Join

Share

logo
Follow Theater De Nieuwe Vorst

Stay up to date on all events

Event image

MISSA MAMA NOVA

Wednesday, May 29 · 6:30 PM

https://denieuwevorst.nl/programma/missa-mama-nova

Location

Theater De Nieuwe Vorst, Willem II Straat 49, 5038 BD Tilburg, Holandia

About

De danseres (a Mother’s body) wringt zich in en uit het heilige cliché en de normatieve gevangenis van de Vrouw-als-Moeder. Een meerstemmig koor van jongvolwassenen (a Body of Children) zwermt om haar heen zingt zich in en uit een klassiek zang-idioom. In afwezigheid van de Vader decontrueren ze de patriarchale erfenis van de christelijke liturgie en zoeken ze naar hun eigen volwassen stem. De fluitiste aan de zijlijn (a Mother’s breath) ademt en stuurt het polyfone lichaam van performers aan. Samen breekt het ensemble het verstilde verdriet van de heilige Maria-Moeder open naar een viering van het vrouwelijke in elk van ons. Timo Tembuyser is een Antwerpse & Rotterdamse performer, vocalist, componist en theatermaker. Hij studeerde in juni 2019 af aan de Performance-opleiding van de Toneelacademie in Maastricht en schoolde zich als zanger bij Codarts Rotterdam. Daarvoor studeerde Timo in België: hij rondde in 2014 de masteropleiding Architectuur en Stadsontwerp af aan de Universiteit Gent. Als zanger poogt hij de ogenschijnlijk onoverbrugbare werelden van zangtechniek en stembevrijding met elkaar te verbinden. Ook als performer beweegt hij zich graag van de ene naar de andere vorm in het muziektheaterlandschap: van koorconcert naar bewegingsvoorstelling, van musical tot geluidsinstallatie. Ik wil me loszingen van vastgeroeste kaders. Door archetypes elke keer opnieuw te belichamen, probeer ik ze te actualiseren. - Timo Tembuyser Timo Tembuyser | Fumiyo Ikeda | Dodó Kis | Sonia Sheridan-Jacquelin | Charlotte Dommershausen | Damani Leidsman | Mara Snip | Dominic Kraemer -- Event source: https://denieuwevorst.nl/programma/missa-mama-nova

Hosted by
profile picture
Theater De Nieuwe Vorst
Posts

What else is happening on BASH
Get the app

BASH copyright and trademark 2023 | Terms & conditions | Privacy | Home