Join

Share

logo
Follow Tilburg University

Stay up to date on all events

Event image

Thomas More Fellowship

Monday, Sep 2 · 7:30 AM - Monday, Sep 2 · 3:00 PM

Location

Nieuwegracht 65, 3512 LG Utrecht, Nederland

About

Het Thomas More Fellowship biedt recent afgestudeerden een kans om hun ethische waarden en denkpatronen te verkennen en te verdiepen vanuit een dialoog met de katholieke intellectuele traditie. Het programma begint in september 2024. Het programma heeft een studielast van 30 EC en is opgebouwd uit verschillende onderdelen: 1. vakken uit bestaand aanbod TST (18 EC) 2. profielvak voor het fellowship (6 EC) 3. verbinding door ontmoeting, presentaties, excursies (2 EC) 4. afronding in de vorm van een paper (4 EC) Voor meer informatie over het programma en de toelatingseisen, bezoek de website: https://tilburgu-my.sharepoint.com/:b:/r/personal/a_a_m_smeets_tilburguniversity_edu/Documents/1 TST Luce/1.1 MAP Luce actueel/Luce 3 curriculum/2024_1-2 Thomas More Fellowship/23-11-02 TMF Onderwijsprogramma.pdf?csf=1&web=1&e=015CQT -- Event source: https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderzoek/instituten-en-researchgroepen/luce/thomas-more-fellowship

Hosted by
profile picture
Tilburg University
Posts

What else is happening on BASH
Get the app

BASH copyright and trademark 2023 | Terms & conditions | Privacy | Home